Partnery

Sme zmluvný partner všetkých poisťovní na území SR. 

V prípade nehody alebo poruchy odťah (alebo časť sumy) hradí Vaša poisťovňa.